fbpx

Data Analysis преку Python

(ONLINE ОБУКА)

Data Analysis преку Python е обука која ќе Ве научи како со помош на програмскиот јазик Python да се соочите со проблемите при работа со податоци, ќе ви помогне при нивна анализа, визуализација на истите и извлекување на значајни заклучоци. Доколку сте студент или вработен, кој секојдневно се справува со предизвиците на обемни податоци и нивна анализа, или пак едноставно сакате да го надоградите вашето знаење, оваа обука е за Вас.Како консултантска фирма ние ќе се погрижиме да се запознаете со нашиот начин на работа и да осознаете што значи консултантски пристап при користење на Python за анализа на податоци.

We practice what we teach.

Data Analysis
преку Python

обука од
Python Master модулот

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ МОДУЛИ

Што ќе изучите

На оваа обука ќе  се сретнеме со разновидни податоци и ќе научиме како истите да ги подготвиме за анализа, со цел да донесеме едноставни статистички заклучоци и да креираме визуализации со помош на програмскиот јазик Python. Ќе се запознаеме со најважните библиотеки за анализа на податоци, како NumPy, Pandas, Matplotlib и Seaborn.

По завршување на оваа обука ќе можете да:

  • Анализирате податоци со помош на Python библиотеки
  • Ги разберете основите на NumPy, основа на сите други аналитички алатки во Python.
  • Анализирате множества на податоци во реалниот свет користејќи ја библиотеката Pandas.
  • Направите основни статистички пресметки и да дојдете до краен заклучок
  • Поставувате вистинските прашања и преку анализа на проблемот да дојдете до важни заклучоци
  • Подготвувате информативни, корисни и убави визуелизации за анализа на податоците
WordPress › Грешка

There has been a critical error on this website.

Learn more about troubleshooting WordPress.