fbpx

Здраво next generation Дата Мастери! 😎

Ви благодариме за вашиот интерес и честитки за апликантите кои ќе бидат дел од нашите обуки, а сите вие млади до 29 години кои аплициравте за ваучер, но сепак бевте одбиени или не добивте потврден одговор од МОН, до 20 август имате можност да се пријавите на една од 4-те обуки на Data Masters и да добиете 50% покриен трошок за обука.

Бројот на места е ограничен!

Data Science во бизнисот
Секој може да работи data science. Токму нашите обуки ќе ви покажат како. Само по неколку часовна обука, ќе можете да ги разберете алгоритмите и ќе можете да ги употребувате во широк спектар на проблеми. Без кодирања и математика! Само визуелизација и интерактивно истражување на податоци.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ
3 недели
ДИНАМИКА
2 пати неделно
по 3 часа,
(вкупно 18 часови)
ЦЕНА
36.900 денари или
18.450 денари + ваучер
УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ
Можност за плаќање на рати
ПОЧЕТОК
TBD
Направете го првиот чекор кон вашата иднина во Data science
Анализа и визуелизација на податоци прекy Python
Научете како да анализирате податоци преку Python. Оваа обука ќе ви ги покаже основите на Python и уште многу различни типови на податоци. Ќе научите како да подготвувате податоци за анализа, да изведувате едноставни статистилки анализи, да креирате дата визуелизации.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ
6 недели
ДИНАМИКА
2 пати неделно
по 3 часа,
(вкупно 36 часови)
ЦЕНА
27.675 денари или
13.838 денари + ваучер
УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ
Можност за плаќање на рати
ПОЧЕТОК
TBD
Направете го првиот чекор кон вашата иднина во Data science
Применето машинско учење
Оваа обука ќе го запознае ученикот со примена на машинско учење, фокусирајќи се повеќе на техниките и методите отколку на статистиката зад овие методи. Курсот ќе започне со дискусија за тоа како машинското учење е различно од описната статистика и ќе ве запознае со алатката scikit-learn преку туторијал. Ќе дискутираме за прашањето за димензионалност на податоците,податочни кластери, како и проценка на тие кластери. Ќе ги опишеме моделите за предвидување, а учениците ќе можат да ги применат методите за предиктивно моделирање преку scikit-learn додека разбираат прашања поврзани со процесите поврзани со генерализираноста на податоците (на пр. Валидна валидација, прекумерно вклопување). Курсот ќе заврши со преглед на понапредните техники, како што се градење ансамбли и практични ограничувања на моделите за предвидување. До крајот на овој курс, студентите ќе можат да ја идентификуваат разликата помеѓу надгледуваната (класификација) и ненадгледуваната (кластерска) техника, да идентификуваат која техника треба да ја применат за одредена база на податоци и потреба, кои инженерски карактеристики им требаат за да ја исполнат таа потреба и ќе научат како да напишат код во Python за да направат анализа.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ
6 недели
ДИНАМИКА
2 пати неделно
по 3 часа,
(вкупно 36 часови)
ЦЕНА
39.975 денари или
19.988 денари + ваучер
УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ
Можност за плаќање на рати
ПОЧЕТОК
TBD
Направете го првиот чекор кон вашата иднина во Data science
Напредни алгоритми по Data science - Манипулација со текстуални податоци

Обработката на природен јазик ( Natural Language Processing) е „уметност“ за извлекување информации од неструктуриран текст. Научете ги основите за обработка на природен јазик, секојдневни изрази и анализи на сентимент односно интерпретација на емоции во текст користејќи машинско учење во овој курс.

Што е Natural Language Processing (NLP)? Обработката на природен јазик (NLP) е во основа како да ги научите машините да ги разбираат човечките јазици и да извлечат значење од текстот кој го обработувате.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ
8 недели
ДИНАМИКА
2 пати неделно
по 3 часа,
(вкупно 48 часови)
ЦЕНА
60.000 денари или
30.000 денари + ваучер
УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ
Можност за плаќање на рати
ПОЧЕТОК
TBD
Направете го првиот чекор кон вашата иднина во Data science
Анализа на податоци прекy Power BI

Научете што е Business Intelligence, поставете KPIs кои се релевантни за вашиот бизнис и идентификувајте кои чекори треба да се преземат за остварување на поставените цели. Покрај теоретската основа за business intelligence, ќе научите дополнителен јазик за трансформација на податоци (DAX) и ќе бидете спремни да работите со алатката за визуелизација на податоци (Power BI). По завршувањето на оваа обука и стекнатата BI компетенција ќе бидете чекор поблиску до процесот низ кој поминува тимот на консултанти за создавање (полу)автоматизирана аналитичка архитектура и ќе знаете полесно и побрзо да ги направите анализите кои ви се потребни.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ
5 недели
ДИНАМИКА
2 пати неделно
по 3 часа,
(вкупно 30 часови)
ЦЕНА
22.500 денари или
12.480 денари + ваучер
УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ
Можност за плаќање на рати
ПОЧЕТОК
TBD
Направете го првиот чекор кон вашата иднина во Data science
 

За сите прашања и помош на располагање Ви се нашите администратори кои може да ги добиете веднаш на телефонскиот број 078 282 923.