fbpx

Применето машинско учење

(ONLINE ОБУКА)

Оваа обука ќе го запознае ученикот со примена на машинско учење, фокусирајќи се повеќе на техниките и методите отколку на статистиката зад овие методи. Курсот ќе започне со дискусија за тоа како машинското учење е различно од описната статистика и ќе ве запознае со алатката scikit-learn преку туторијал. Ќе дискутираме за прашањето за димензионалност на податоците,податочни кластери, како и проценка на тие кластери. Ќе ги опишеме моделите за предвидување, а учениците ќе можат да ги применат методите за предиктивно моделирање преку scikit-learn додека разбираат прашања поврзани со процесите поврзани со генерализираноста на податоците (на пр. Валидна валидација, прекумерно вклопување). Курсот ќе заврши со преглед на понапредните техники, како што се градење ансамбли и практични ограничувања на моделите за предвидување. До крајот на овој курс, студентите ќе можат да ја идентификуваат разликата помеѓу надгледуваната (класификација) и ненадгледуваната (кластерска) техника, да идентификуваат која техника треба да ја применат за одредена база на податоци и потреба, кои инженерски карактеристики им требаат за да ја исполнат таа потреба и ќе научат како да напишат код во Python за да направат анализа.

We practice what we teach.

 

Што е опфатено со оваа обука

1Содржина на обука
 • Ќе научите како да разликувате машинско учење од дескриптивна статистика
 • Ќе научите различни пристапи за креаирање на модели за предвидување
 • Ќе научите да креирате и евалуирате податочни кластери
 • Креирајте индикатори кои се потребни за анализа на вашите податоци
 • Да ги визуелизирате податоците и да соберете информации од нив
2Вклучено
 • 10 дена работа на решавање на Machine Learning проблеми ( 3 часа дневно)
 • 6 часа за креирање на ваши сопствени проекти и менторирање
 • Додатни материјали (50 страници) со дополнителни објаснувања, илустрации и примери
 • Бесплатен софтвер и податочни сетови кои се користат на курсот
 • Сертификат
3Услови
 • Претходно познавање од Python и Pyhton библиотеки (Pandas,Numpy,matplotlib,searbon…)
 • Основно познавање од статистика и математика
 • Да понесете ваш лап топ
 • Да го инсталирате пакетот кој што ќе ви го испратиме пред почетокот на курсот
 

Цена

регуларна

39.975денари

vaucher_banner