2 мај, 2020

„Академијата за Data Science е stepping stone“

17 април, 2020

Data Science Академија „Data Science е сегашност, а не иднина“

13 април, 2020

Data Science Академија „Data scientist e хибрид од data хакер, аналитичар и доверлив консултант““

11 јули, 2019

Христијан Милошевски – студент на обуката за Business Intelligence

8 јули, 2019

Симон Милошевски – студент на обуките за Data Science и Business Intelligence

1 јули, 2019

Александра Андоновска од обуката Основи на Data Science

1 јули, 2019

Оливера П.Станојевиќ – студент на обуката Data Science

25 јуни, 2019

Срна Гугуловска, студент на обуките за Data Science и Бизнис Интелигенција

25 јуни, 2019

Дино Шкријељ – студент на обуката за Business Intelligence

17 јуни, 2019

Андреј Илиевски од обуката Основи на Data Science

13 јуни, 2019

Илија Филиповски – студент на обуката Основи на Data Science

13 јуни, 2019

Бојана Спировска – студент на обуката за Business Intelligence