13 јуни, 2019

Бојана Спировска – студент на обуката за Business Intelligence

13 јуни, 2019

Илија Филиповски – студент на обуката Основи на Data Science

17 јуни, 2019

Андреј Илиевски од обуката Основи на Data Science

25 јуни, 2019

Дино Шкријељ – студент на обуката за Business Intelligence

25 јуни, 2019

Срна Гугуловска, студент на обуките за Data Science и Бизнис Интелигенција

1 јули, 2019

Оливера П.Станојевиќ – студент на обуката Data Science

1 јули, 2019

Александра Андоновска од обуката Основи на Data Science

8 јули, 2019

Симон Милошевски – студент на обуките за Data Science и Business Intelligence

11 јули, 2019

Христијан Милошевски – студент на обуката за Business Intelligence

29 јануари, 2020
Од обука до успешна приказна – интервју со Александра и Катерина

Од обука до успешна приказна – интервју со Александра и Катерина

10 февруари, 2020

На кафе со Мартина и Илија

27 февруари, 2020

Даниела и Надица – студенти на обуката за Business Intelligence