23 мај, 2019

Како да имплементирате Machine Learning решение за вашиот бизнис?

23 мај, 2019

Датуми кои го дефинирале развојот на Data Science

23 мај, 2019

Отворен првиот едукативен центар за Data Science во Македонија

23 мај, 2019

Неколку причини зошто кариера во Data Science

23 мај, 2019

Зошто обуките се подобри од on-line курсевите?

23 мај, 2019

Значењето на Data Science

23 мај, 2019

Важноста на Python за Machine Learning

23 мај, 2019

Предности на изучување SQL

23 мај, 2019

Која е разликата помеѓу статистика и Machine Learning?

26 август, 2019

Бојан Најденов – guest speaker на Data Science академијата

4 септември, 2019

Интернационални предавачи на Data Science Академијата – Спој помеѓу консалтинг и имплементација на Data Science

19 септември, 2019

Интернационални предавачи на Data Science Академијата – Спој помеѓу Aктуарство и Data Science