4 септември, 2019

Интернационални предавачи на Data Science Академијата – Спој помеѓу консалтинг и имплементација на Data Science

26 август, 2019

Бојан Најденов – guest speaker на Data Science академијата

13 август, 2019

Магдалена Хофман – ETL инструктор

11 јули, 2019

Христијан Милошевски – студент на обуката за Business Intelligence

8 јули, 2019

Симон Милошевски – студент на обуките за Data Science и Business Intelligence

1 јули, 2019

Александра Андоновска од обуката Основи на Data Science

1 јули, 2019

Оливера П.Станојевиќ – студент на обуката Data Science

25 јуни, 2019

Срна Гугуловска, студент на обуките за Data Science и Бизнис Интелигенција

25 јуни, 2019

Дино Шкријељ – студент на обуката за Business Intelligence

17 јуни, 2019

Андреј Илиевски од обуката Основи на Data Science

13 јуни, 2019

Илија Филиповски – студент на обуката Основи на Data Science

13 јуни, 2019

Бојана Спировска – студент на обуката за Business Intelligence