fbpx

Добредојдовте во светот на Data Science!

По првата успешно завршена академија за Data Science спремни сме да ви ја понудиме втората Академија која што за 8 месеци ќе ве насочи во областа на машинско учење и ќе ве изгради во млади консултанти кои ја имаат потребната основа да бидат компетентни професионалци на светско ниво.

Нашата цел е да ви дадеме можност за изработка на практичен реален проект каде што со помош на нашето консултантско искуство ќе ги направите првите чекори во оваа област.

Програмата на академијата за Data Science е верификувана од Министерство за образование и наука на Македонија.

Специфичности и придобивки

Преку оваа академија ќе добиете насоки до најбрзорастечката и современа област, вештачка интелигенција. Како основа за вашите први чекори ќе се стекнете со логичниот и аналитички начин на размислување од искусни предавачи, професионалци во својата област кои имаат индустриско (бизнис) и академско познавање.

Заедно со предавачите ќе бидат вклучени и асистенти кои ќе може да менторираат секој од вас поединечно.

Како поддршка за учесниците покрај регуларните часови ќе има размена на искуства (гости-предавачи) како и дополнителни термини за прашања и feedback.

Знаењето кое ќе го стекнете на оваа академија ќе имате можност да го примените на реален проект со реални податоци.

По успешното завршување на академијата ќе се стекнете со сертификат кој е верифициран од Министерство за образование и наука, и ќе се стекнете со титулата „Аналитичар на податоци во вештачка интелигенција и машинско учење“ која е единствена во нашата земја и овозможува дополнителни прилики за секој од вас.

Наставна програма

Вовед во програмирање со Python
Во овој модул од академијата , ќе се запознаете со синтаксата на Python и основните податочни структури. Ќе научите да дефинирате условни изрази, начин на структурирање на код, работа со датотеки и начин на справување со грешки.

Анализа и визуелизација на податоци
Во овој модул ќе научите како со помош на програмскиот јазик Python да се соочите со проблемите при работа со податоци, и како тој ќе ви помогне при нивна анализа, визуелизација на истите и извлекување на значајни заклучоци. Во овој дел базирано на прашањето кое го решавате, ќе успеете да препознаете дали истото се решава со класификација, регресија или друга методологија.

Математика и статистика за Data Science
Во овој модул, студентот ќе изучи основи на математика и статистика, комбинаторика, условни и независни, параметарски и непараметарски хипотези и тестови на значајност, корелација и корелациона матрица. Сите овие се потребни за понатамошно детално разбирање на алгоритмите за машинско учење и нивна имплементација при правење на модели за предвидување.

Превземање на податоци (Web Scraping) со Python
Во овој модул слушателите ќе научат како да превземаат податоци од web страни кои што ќе ни бидат корисни. Потоа ќе видиме како овие податоци да се зачуваат и да се анализираат со помош на претходно научените библиотеки.

Регресија
За време на овој модул ќе разберете кои алгоритми за регресија постојат, кога се користат и најважно за каков тип на податоци можете да ги искористите. Студентот ќе креира и анализира регресиони модели за машинско учење. По многу практични примери, ќе бидеме спремни за хипотези и тестирање на хипотези.

Класификација
Во овој модул ќе ги изучиме во детали најважните алгоритми за класификација, како што се, логичка регресија, nearest neighbours, дрва за одлучување. Исто како и во регресијата, целта на овој модул ќе биде да ги разберете алгоритмите за класификација и да стекнете знаење и чувство кога истите се користат во реални проекти. Откако ќе се запознаеме и ќе се чувствуваме удобно при нивно користење, ќе бидеме спремни за евалуација на модели за класификација.

Кластерирање
За време на овој модул ќе разберете кои алгоритми за кластерирање односно групирање постојат, кога се користат и најважно за каков тип на податоци можете да ги искористите. Исто како и во претходните модули, ќе направиме и нивна евалуација. По овој дел ќе можете да креирате и евалуирате податочни кластери

NLP ( Natural Language Processing)
Овој модул ќе го запознае слушателот со “text mining” , основите за манипулација со текст,анализа и класификација на текст, како и сите алгоритми и модели кои се употребуваат при сегментација и класифиција на делови од текстот. Ќе анализираме и ќе работиме на реални примери и предизвици кои сме ги имале во последните години.

Работа на проект
По завршувањето на теоретскиот дел, последните 6-10 недели од академијата ќе бидат посветени на вашето практично искуство. Праксата вели дека ниеден курс или академија не може да се мери со искуството стекнато на првите проекти. Нашата методологија на предавање создава комбинација од практичното и теоретското знаење, па затоа сакаме нашето консултантско искуство да ви го предадеме на тој начин што ќе ви го понудиме овој менторски период од 2 месеци за да можете заедно со нас да го решите вашиот прв реален проект.

Стекнати компетенции и кариерен пат

По завршување на оваа академијата учесниците ќе може да:

 • ја организираат својата работа
 • ја осознаат позицијата на занимањето програмер и аналитичар во склоп на информатичката струка
 • да го применуваат Python како функционален програмски јазик
 • да анализираат и визуелизираат податоци преку Python
 • да употребуваат математички и статистички методи потребни за имплементација на алгоритмите за машинско учење
 • имплементација на алгоритми за машинско учење во завистност од типот на проблем. Алгоритмите кои ќе се изучат се за решавање на проблеми поврзани со регресија, класификација, сегментација и анализа и сегментазија на текст
 • аргументираат влијание на вариабли во еден модел
 • ги разликуваат различните типови на алгоритми при машинско учење - ги користат точно поставените метрики за евалуирање на модели
 • ги споредувата различните модели на одредена податочна структура
 • изготвуваат документација и спецификација за секој проект поврзан со машинско учење

Кариерен пат:

По завршувањето на академијата ќе се стекнете со титула „Почетник по вештачка интелигенција и машинско учење“ и ќе можете да го започнете вашиот кариерен пат како:

 • Data Scientist
 • Data Analyst
 • Machine Learning Engineer
 • Data Consultant
 • Ќе можете да се унапредите на вашата веќе постоечка работна позиција
Аплицирање и поволности

Начин на аплицирање:
Доколку сакате да бидете дел од нашата Data Science Академија, се’ што треба да направите е да ги внесете вашите лични податоци во формата за пријавување. Потоа нашиот тим ќе ве исконтактира и ќе договориме средба каде што ќе можете да се запознаете со вашиот предавач и асистентите со цел да добиете насоки пред почеток на академијата. По средбата нашиот тим повторно ќе ве контактира за да го потврди вашето место на академијата. Со среќа!

Дали оваа академија е за вас?

Оваа академија е за вас доколку:

 • сте апсолутен почетник, но поседувате основно ниво на познавање на математика и статистика, и имате желба за напредок и успех
 • сте дел од ИТ секторот ( Software Developers, Database Developers, WEB Developers итн.)
 • сте менаџери и/или претприемачи
 • Личности од банкарскиот и економскиот сектор, инженери, аналитичари,математичари, личности кои се занимаваат со маркетинг и HR.

Поволности:

 • Плаќање на 10 рати
 • 24 рати без камата преку НЛБ кредитна линија
 • 5% попуст за плаќање во готово по 10.10.2020
Наставна динамика
 • 2 пати неделно по 3 часа и 30 минути
 • вторник и четврток од 17:30ч до 21:00ч
 • Online предавања со можност за следење на наставата во нашите канцеларии по протокол од МОН
 • консултации во живо

 

Мake the first step to become the Мaster of your data!

 
 

ПОЧЕТОК НА АКАДЕМИЈАТА

15.12.2020

2.500 евра

Направете го првиот чекор кон
вашата иднина во Data Science.

Местата се ограничени, резервирајте сега!

21Максимален број на студенти

00

денови


Преостанати денови за аплицирање

4Преостанати слободни места

ПРИЈАВА

Оставете ги вашите лични податоци и нашиот тим ќе ве исконтактира

 

  За повеќе информации контактирајте не...

  078 282 923

  Добредојдовте во светот на Data Science!

  По првата успешно завршена академија за Data Science спремни сме да ви ја понудиме втората Академија која што за 8 месеци ќе ве насочи во областа на машинско учење и ќе ве изгради во млади консултанти кои ја имаат потребната основа да бидат компетентни професионалци на светско ниво.

  Нашата цел е да ви дадеме можност за изработка на практичен реален проект каде што со помош на нашето консултантско искуство ќе ги направите првите чекори во оваа област.

  Програмата на академијата за Data Science е верификувана од Министерство за образование и наука на Р. Северна Македонија.

  Специфичности и придобивки

  Преку оваа академија ќе добиете насоки до најбрзорастечката и современа област, вештачка интелигенција. Како основа за вашите први чекори ќе се стекнете со логичниот и аналитички начин на размислување од искусни предавачи, професионалци во својата област кои имаат индустриско (бизнис) и академско познавање.

  Заедно со предавачите ќе бидат вклучени и асистенти кои ќе може да менторираат секој од вас поединечно.

  Како поддршка за учесниците покрај регуларните часови ќе има размена на искуства (гости-предавачи) како и дополнителни термини за прашања и feedback.

  Знаењето кое ќе го стекнете на оваа академија ќе имате можност да го примените на реален проект со реални податоци.

  По успешното завршување на академијата ќе се стекнете со сертификат кој е верифициран од Министерство за образование и наука, и ќе се стекнете со титулата „Почетник по вештачка интелигенција и машинско учење“ која е единствена во нашата земја и овозможува дополнителни прилики за секој од вас.

  Наставна програма

  Вовед во програмирање со Python
  Во овој модул од академијата , ќе се запознаете со синтаксата на Python и основните податочни структури. Ќе научите да дефинирате условни изрази, начин на структурирање на код, работа со датотеки и начин на справување со грешки.

  Анализа и визуелизација на податоци
  Во овој модул ќе научите како со помош на програмскиот јазик Python да се соочите со проблемите при работа со податоци, и како тој ќе ви помогне при нивна анализа, визуелизација на истите и извлекување на значајни заклучоци. Во овој дел базирано на прашањето кое го решавате, ќе успеете да препознаете дали истото се решава со класификација, регресија или друга методологија.

  Математика и статистика за DS
  Во овој модул, студентот ќе изучи основи на математика и статистика, комбинаторика, условни и независни, параметарски и непараметарски хипотези и тестови на значајност, корелација и корелациона матрица. Сите овие се потребни за понатамошно детално разбирање на алгоритмите за машинско учење и нивна имплементација при правење на модели за предвидување.

  Превземање на податоци (Web Scraping) со Python
  Во овој модул слушателите ќе научат како да превземаат податоци од web страни кои што ќе ни бидат корисни. Потоа ќе видиме како овие податоци да се зачуваат и да се анализираат со помош на претходно научените библиотеки. Во овој дел ќе ја изучиме и основната синтакса на SQL.

  Регресија
  За време на овој модул ќе разберете кои алгоритми за регресија постојат, кога се користат и најважно за каков тип на податоци можете да ги искористите. Студентот ќе креира и анализира регресиони модели за машинско учење. По многу практични примери, ќе бидеме спремни за хипотези и тестирање на хипотези.

  Класификација
  Во овој модул ќе ги изучиме во детали најважните алгоритми за класификација, како што се, логичка регресија, nearest neighbours, дрва за одлучување. Исто како и во регресијата, целта на овој модул ќе биде да ги разберете алгоритмите за класификација и да стекнете знаење и чувство кога истите се користат во реални проекти. Откако ќе се запознаеме и ќе се чуствуваме удобно при нивно користење, ќе бидеме спремни за евалуација на модели за класификација.

  Кластерирање
  За време на овој модул ќе разберете кои алгоритми за кластерирање односно групирање постојат, кога се користат и најважно за каков тип на податоци можете да ги искористите. Исто како и во претходните модули, ќе направиме и нивна евалуација. По овој дел ќе можете да креирате и евалуирате податочни кластери

  NLP ( Natural Language Processing)
  Овој модул ќе го запознае слошателот со “text mining” , основите за манипулација со текст,анализа и класификација на текст, како и сите алгоритми и модели кои се употребуваат при сегментација и класифиција на делови од текстот. Ќе анализираме и ќе работиме на реални примери и предизвици кои сме ги имале во последните години.

  Работа на проект
  По завршувањето на теоретскиот дел, последните 6-10 недели од академијата ќе бидат посветени на вашето практично искуство. Праксата вели дека ниеден курс или академија не може да се мери со искуството стекнато на првите проекти. Нашата методологија на предавање создава комбинација од практичното и теоретското знаење, па затоа сакаме нашето консултантско искуство да ви го предадеме на тој начин што ќе ви го понудиме овој менторски период од 2 месеци за да можете заедно со нас да го решите вашиот прв реален проект.

  Стекнати компетенции и кариерен пат

  По завршување на оваа академијата учесниците ќе може да:

  • ја организираат својата работа
  • ја осознаат позицијата на занимањето програмер и аналитичар во склоп на информатичката струка
  • да го применуваат Python како функционален програмски јазик
  • да анализираат и визуелизираат податоци преку Python
  • да употребуваат математички и статистички методи потребни за имплементација на алгоритмите за машинско учење
  • имплементација на алгоритми за машинско учење во завистност од типот на проблем. Алгоритмите кои ќе се изучат се за решавање на проблеми поврзани со регресија, класификација, сегментација и анализа и сегментазија на текст
  • аргументираат влијание на вариабли во еден модел
  • ги разликуваат различните типови на алгоритми при машинско учење - ги користат точно поставените метрики за евалуирање на модели
  • ги споредувата различните модели на одредена податочна структура
  • изготвуваат документација и спецификација за секој проект поврзан со машинско учење

  Кариерен пат:

  По завршувањето на академијата ќе се стекнете со титула „Почетник по вештачка интелигенција и машинско учење“ и ќе можете да го започнете вашиот кариерен пат како:

  • Data Scientist
  • Data Analyst
  • Machine Learning Engineer
  • Data Consultant
  • Ќе можете да се унапредите на вашата веќе постоечка работна позиција
  Аплицирање и поволности

  Начин на аплицирање:
  Доколку сакате да бидете дел од нашата Data Science Академија, се’ што треба да направите е да ги внесете вашите лични податоци во формата за пријавување. Потоа нашиот тим ќе ве исконтактира и ќе договориме средба каде што ќе можете да се запознаете со вашиот предавач и асистентите со цел да добиете насоки пред почеток на академијата. По средбата нашиот тим повторно ќе ве контактира за да го потврди вашето место на академијата. Со среќа!

  Дали оваа академија е за вас?

  Оваа академија е за вас доколку:

  • сте апсолутен почетник, но поседувате основно ниво на познавање на математика и статистика, и имате желба за напредок и успех
  • сте дел од ИТ секторот ( Software Developers, Database Developers, WEB Developers итн.)
  • сте менаџери и/или претприемачи
  • Личности од банкарскиот и економскиот сектор, инженери, аналитичари,математичари, личности кои се занимаваат со маркетинг и HR.

  Поволности:

  • Early Bird 20% попуст за склучен договор до 010.10.2020
  • Плаќање на рати без камата преку кредитна линија на НЛБ Банка
  • 5% попуст за плаќање во готово по 10.10.2020
  Наставна динамика
  • 2 пати неделно по 3 часа и 30 минути
  • вторник и четврток од 17:30ч до 21:00ч
  • Online предавања
  • консултации во живо

   

  Мake the first step to become a Мaster of your data!

  ПОЧЕТОК НА АКАДЕМИЈАТА

  01.12.2020

  2.500 евра

  Направете го првиот чекор кон
  вашата иднина во Data Science.

  Местата се ограничени,
  резервирајте сега!

  21Максимален број на студенти

  00

  денови


  Преостанати денови за аплицирање

  12Преостанати слободни места
  За повеќе информации контактирајте не...

  078 282 923

  Добредојдовте во светот на Data Science!

  По првата успешно завршена академија за Data Science спремни сме да ви ја понудиме втората Академија која што за 8 месеци ќе ве насочи во областа на машинско учење и ќе ве изгради во млади консултанти кои ја имаат потребната основа да бидат компетентни професионалци на светско ниво.

  Нашата цел е да ви дадеме можност за изработка на практичен реален проект каде што со помош на нашето консултантско искуство ќе ги направите првите чекори во оваа област.

  Програмата на академијата за Data Science е верификувана од Министерство за образование и наука на Р. Северна Македонија.

  Специфичности и придобивки

  Преку оваа академија ќе добиете насоки до најбрзорастечката и современа област, вештачка интелигенција. Како основа за вашите први чекори ќе се стекнете со логичниот и аналитички начин на размислување од искусни предавачи, професионалци во својата област кои имаат индустриско (бизнис) и академско познавање.

  Заедно со предавачите ќе бидат вклучени и асистенти кои ќе може да менторираат секој од вас поединечно.

  Како поддршка за учесниците покрај регуларните часови ќе има размена на искуства (гости-предавачи) како и дополнителни термини за прашања и feedback.

  Знаењето кое ќе го стекнете на оваа академија ќе имате можност да го примените на реален проект со реални податоци.

  По успешното завршување на академијата ќе се стекнете со сертификат кој е верифициран од Министерство за образование и наука, и ќе се стекнете со титулата „Почетник по вештачка интелигенција и машинско учење“ која е единствена во нашата земја и овозможува дополнителни прилики за секој од вас.

  Наставна програма

  Вовед во програмирање со Python
  Во овој модул од академијата , ќе се запознаете со синтаксата на Python и основните податочни структури. Ќе научите да дефинирате условни изрази, начин на структурирање на код, работа со датотеки и начин на справување со грешки.

  Анализа и визуелизација на податоци
  Во овој модул ќе научите како со помош на програмскиот јазик Python да се соочите со проблемите при работа со податоци, и како тој ќе ви помогне при нивна анализа, визуелизација на истите и извлекување на значајни заклучоци. Во овој дел базирано на прашањето кое го решавате, ќе успеете да препознаете дали истото се решава со класификација, регресија или друга методологија.

  Математика и статистика за DS
  Во овој модул, студентот ќе изучи основи на математика и статистика, комбинаторика, условни и независни, параметарски и непараметарски хипотези и тестови на значајност, корелација и корелациона матрица. Сите овие се потребни за понатамошно детално разбирање на алгоритмите за машинско учење и нивна имплементација при правење на модели за предвидување.

  Превземање на податоци (Web Scraping) со Python
  Во овој модул слушателите ќе научат како да превземаат податоци од web страни кои што ќе ни бидат корисни. Потоа ќе видиме како овие податоци да се зачуваат и да се анализираат со помош на претходно научените библиотеки. Во овој дел ќе ја изучиме и основната синтакса на SQL.

  Регресија
  За време на овој модул ќе разберете кои алгоритми за регресија постојат, кога се користат и најважно за каков тип на податоци можете да ги искористите. Студентот ќе креира и анализира регресиони модели за машинско учење. По многу практични примери, ќе бидеме спремни за хипотези и тестирање на хипотези.

  Класификација
  Во овој модул ќе ги изучиме во детали најважните алгоритми за класификација, како што се, логичка регресија, nearest neighbours, дрва за одлучување. Исто како и во регресијата, целта на овој модул ќе биде да ги разберете алгоритмите за класификација и да стекнете знаење и чувство кога истите се користат во реални проекти. Откако ќе се запознаеме и ќе се чуствуваме удобно при нивно користење, ќе бидеме спремни за евалуација на модели за класификација.

  Кластерирање
  За време на овој модул ќе разберете кои алгоритми за кластерирање односно групирање постојат, кога се користат и најважно за каков тип на податоци можете да ги искористите. Исто како и во претходните модули, ќе направиме и нивна евалуација. По овој дел ќе можете да креирате и евалуирате податочни кластери

  NLP ( Natural Language Processing)
  Овој модул ќе го запознае слошателот со “text mining” , основите за манипулација со текст,анализа и класификација на текст, како и сите алгоритми и модели кои се употребуваат при сегментација и класифиција на делови од текстот. Ќе анализираме и ќе работиме на реални примери и предизвици кои сме ги имале во последните години.

  Работа на проект
  По завршувањето на теоретскиот дел, последните 6-10 недели од академијата ќе бидат посветени на вашето практично искуство. Праксата вели дека ниеден курс или академија не може да се мери со искуството стекнато на првите проекти. Нашата методологија на предавање создава комбинација од практичното и теоретското знаење, па затоа сакаме нашето консултантско искуство да ви го предадеме на тој начин што ќе ви го понудиме овој менторски период од 2 месеци за да можете заедно со нас да го решите вашиот прв реален проект.

  Стекнати компетенции и кариерен пат

  По завршување на оваа академијата учесниците ќе може да:

  • ја организираат својата работа
  • ја осознаат позицијата на занимањето програмер и аналитичар во склоп на информатичката струка
  • да го применуваат Python како функционален програмски јазик
  • да анализираат и визуелизираат податоци преку Python
  • да употребуваат математички и статистички методи потребни за имплементација на алгоритмите за машинско учење
  • имплементација на алгоритми за машинско учење во завистност од типот на проблем. Алгоритмите кои ќе се изучат се за решавање на проблеми поврзани со регресија, класификација, сегментација и анализа и сегментазија на текст
  • аргументираат влијание на вариабли во еден модел
  • ги разликуваат различните типови на алгоритми при машинско учење - ги користат точно поставените метрики за евалуирање на модели
  • ги споредувата различните модели на одредена податочна структура
  • изготвуваат документација и спецификација за секој проект поврзан со машинско учење

  Кариерен пат:

  По завршувањето на академијата ќе се стекнете со титула „Почетник по вештачка интелигенција и машинско учење“ и ќе можете да го започнете вашиот кариерен пат како:

  • Data Scientist
  • Data Analyst
  • Machine Learning Engineer
  • Data Consultant
  • Ќе можете да се унапредите на вашата веќе постоечка работна позиција
  Аплицирање и поволности

  Начин на аплицирање:
  Доколку сакате да бидете дел од нашата Data Science Академија, се’ што треба да направите е да ги внесете вашите лични податоци во формата за пријавување. Потоа нашиот тим ќе ве исконтактира и ќе договориме средба каде што ќе можете да се запознаете со вашиот предавач и асистентите со цел да добиете насоки пред почеток на академијата. По средбата нашиот тим повторно ќе ве контактира за да го потврди вашето место на академијата. Со среќа!

  Дали оваа академија е за вас?

  Оваа академија е за вас доколку:

  • сте апсолутен почетник, но поседувате основно ниво на познавање на математика и статистика, и имате желба за напредок и успех
  • сте дел од ИТ секторот ( Software Developers, Database Developers, WEB Developers итн.)
  • сте менаџери и/или претприемачи
  • Личности од банкарскиот и економскиот сектор, инженери, аналитичари,математичари, личности кои се занимаваат со маркетинг и HR.

  Поволности:

  • Early Bird 20% попуст за склучен договор до 010.10.2020
  • Плаќање на рати без камата преку кредитна линија на НЛБ Банка
  • 5% попуст за плаќање во готово по 10.10.2020
  Наставна динамика
  • 2 пати неделно по 3 часа и 30 минути
  • вторник и четврток од 17:30ч до 21:00ч
  • Online предавања
  • консултации во живо

   

  Мake the first step to become a Мaster of your data!

  ПОЧЕТОК НА АКАДЕМИЈАТА

  01.12.2020

  2.500 евра

  Направете го првиот чекор кон
  вашата иднина во Data Science.

  Местата се ограничени,
  резервирајте сега!

  21Максимален број на студенти

  00

  денови


  Преостанати денови за аплицирање

  12Преостанати слободни места

  ПРИЈАВА

  Оставете ги вашите лични податоци и нашиот тим ќе ве исконтактира

   

   За повеќе информации
   контактирајте не...

   078 282 923