fbpx

Филип Петровски

Магистер по Mенаџмент на информации - Специјализација во Business Intelligence на NOVA IMS во Лисабон

Шестгодишно искуство во областа на Data Architecture, Data Analysis and Modeling, Prediction Models и Data Warehousing. Искусен во сите делови од животниот циклус на Business Intelligence проект, почнувајќи од пред-продажба и бизнис анализа, до визуелизација на податоци и премин во производство. Горд на постојано подобрување во 5-те најважни точки на еден Data Scientist, а тоа се решавање на проблеми на податоци, програмерски начин на размислување, математика, визуелизација и комуникација. Филип ќе биде твој личен ментор кој ќе го пренесе сето свое искуство во Business Intelligence (BI) и Machine Learning (ML).


Мартина Наумовска

Магистер по Artificial Intelligence на Техничкиот
универзитет во Виена


Магистер по Artificial Intelligence (AI) со петгодишно практично искуство како Data Scientist (со фокус на градење machine learning модели за осигурителни компани и NLP проекти), Мартина ќе ти помогне да навлезеш длабоко во областа на Data Science и ќе ти го пренесе нејзиното долгогодишно практично и теоретско искуство.

Даниела Алексоска

Дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии на ФЕИТ


BI Developer со искуство во Бизнис Интелегенција и развој на SQL базирани системи за анализа на податоци во областа на финансии, човечки ресурси , правна служба , магацинско работење и продажба. Даниела ќе ве воведе во светот на податоците и нивната манипулација преку употреба на јазикот за манипулирање на податоци – SQL. Воедно ќе ве научи како да ги визуелизирате податоците со помош на Power BI алатката на начин да се добие јасна слика и анализа на бизнисот. Со помош на DAX јазикот кој се користи во Power BI ќе Ве научи како да правите напредни аналитики и добиете корисни информации од податоците кои ги поседувате.

Катерина Јангеловска

Дипломиран математичар -
инженер по математичка економија


Како Data Scientist со искуство во Data Cleaning, Data Engineering, Data Mining, Data Visualization и Statistical Analysis, Катерина ќе Ве упати во светот на Data Science. Ќе Ве научи како да ги анализирате податоците и да ги подготвите за алгоритмите за машинско учење. Исто така, заедно ќе навлезете во светот на математика и статистика и ќе Ви укаже на нивната значајност и примена во светот на Data Science, со помош на Python.

Симон Милошевски

Магистер по Финансиски менаџмент на
Nyenrode Business Universiteit во Холандија


Доктор по науки на Универзитетот Стафордшир во Велика Британија, во областа на применета економија. Во неговата академска кариера има предавано статистика, методи на истражување и економетрија, како и некои предмети од областа на финансиите. Симон ќе ти помогне да навлезеш во светот на напредна математика и статистика.

Ленче Јовова

Дипломиран инженер
на ФЕИТ


Data Science инженер со петгодишно искуство во Бизнис Интелигенција и Развој на SQL базирани системи во областа на Банкарство, Лизинг и Системи за магацинско работење. Ленче ќе те упати во светот на податоците, од запознавање со основниот јазик за манипулирање на податоци SQL и пишување query-ја, до манипулирање со бази на податоци.

Илија Филиповски

Дипломиран Инженер на ФЕИТ


Data Scientist со искуство во Data Cleaning, Data Mining, Data Visualization, специјализиран во областа на банкарство и оптимизација на бизнис процеси. Илија ќе Ве упати во светот на Data Science и анализата на податоци со помош на Python и припремање на податоци за алгоритмите на машинско учење. Долнително ќе Ви го пренесе консултантскиот пристап на поставување на вистинските аналитички прашања.

Стојанчо Туџарски

Дипломиран машински инженер и инженер по информатички науки на факултетите во Скопје


30 години во ИТ индустријата, од тоа последните 10 години активно инволвиран во Data Mining, Machine Learning, Predictive Analysis, Neural Networks, AI, Deep Learning, NLP, NLG. Фокусиран на Recommendation Systems, NLP и Data Science за финансии.

Ќе ве упати во некои од последните достигнувања во Data Science и AI, како и некои поопшти работи, како Assembling ML models и Feature Selection and Engineering.

Мартин Василковски

Магистер по Automation & Control Engineering на Универзитетот Politecnico di Milano


Магистер по Automation & Control Engineering со повеќегодишно искуство во полињата на Computer Vision и Data Science. Комбинирано со искуство во индустријата, своето теоретско и практично знаење ќе го пренесе на лесно разбирлив и сликовит начин. Мартин ќе ти помогне да навлезеш во теоријата и примената на алгоритмите за Machine Learning, како и дополнителни Python техники.

Гости предавачи